Paano mo ihahambing ang mga pangyayari sa dalawang dula A.

.

padayonwikangfilipino. Ang istoryang ito ay tungkol sa Tribong Borjigin na kinabibilangan ni Yesgei at ang kanyang anak na siyam na taong gulang na si Temjin.

.

Nakikilahok sa isasagawang pangkatang gawain tungkol sa paksa sa pamamagitan ng ibat-ibang estratehiya.

Hinalaw ni Mary Grace A. . Munting Pagsinta.

Sa anong Tribo nagmula ang angkan ni Temujin a.

Filipino. Mula sa pelikulang Mongol The rise of Genghis Khan ni Sergei Bordrov. .

. Dec 13, 2014 Karaniwan ay maraming paglalarawan tungkol sa pook - hindi lamang pisikal kundi pati na rin ang mga pangkalahatang pag-uugali ng mga tao roon, ang kanilang mga kilosgawi, mga paniniwala, pamahiin, at pananaw sa buhay.

naiuugnay moba sa iyong buhay ang mga pangyayari sa akda.

Mula sa film na Mongol The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bordrov.

Munting Pagsinta (Buod) Ang istoryang ito ay tungkol sa Tribong Borjigin na kinabibilangan ni Yesgei at ang kanyang anak na siyam na taong gulang na si Temjin. 4.

Munting Pagsinta. 03.

communting-pagsinta-panitkan-mula-sa-mongoliaNilalaman ng aralinIntro (000)-Mga Tauhan (057)-Talasalitaan.

Basahin httpswww. report flag outlined. b.

. Binubuo ito ng ibat ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum. 5 A. Ibigay ang sariling opinyon sa mga suliranin. . Mula sa film na Mongol The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bordrov.

MUNTING PAGSINTA Sa paksang ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang buod ng kwentong Munting Pagsinta at ang mga aral na ating makukuha.

. Balik-aral sa elemento ng dula at dulang Munting Pagsinta Isasagawa ang Pagsasanay 3 at 4 (LM p.

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan.

Grade Level.

.

.

sila, ginalugad ni Temujin (anak ni Yesugei) ang paligid at.